Nieuwe Teertuinen 24

1013LV Amsterdam

020 - 330 61 84

info@roovos.nl

contactformulier

Home Wat we doen Tandheelkunde Huisartsen
Informatie Programma Inschrijven

Programma De Praktijkmanager aan de Leiding

dag 1

09.00 - 12.30

 • Ontvangst
 • Intro, toelichting op doel, werkwijze en programma
 • Discussie in subgroepen ‘Wat is de essentie van mijn functie, en waar ervaar ik knelpunten’
 • Theorie ‘Visies op leiding geven’
 • Theorie ‘Situatiegericht Leidinggeven’
 • Vragenlijst ‘De persoonlijke stijlverdeling’
 • Theorie ‘Ontwikkelingsniveau’s’ en ‘Situatiefactoren’

Lunch

13.30 - 17.00

 • Oefening ‘Het voeren van een probleemverkennend gesprek’
 • Theorie ‘ Communicatie’
 • Theorie ‘Actief Luisteren’

Snackpauze

17.30 - 19.30

 • Werkoverleg
 • De Start van de Dag

Diner

dag 2

09.00 - 12.30

 • Doelgericht en planmatig begeleiden
 • De relatie tussen het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek
 • Oefening ‘Structuur’
 • Theorie ‘Het Gesprek’
  • De fasen
  • De voorbereiding
  • Bespreking van de onderwerpen
  • A-4 procedure
 • Oefening ‘Het Functioneringsgesprek’

Lunch

13.30 - 17.00

 • Theorie ‘Het correctiegesprek’
  • ‘De tolerantieschaal’
  • ‘Stijlen van corrigeren’
 • Oefening ‘Het voeren van een correctiegesprek’
 • Evaluatie en afsluiten

dag 3

09.00 - 12.30

 • Uitwisselen praktijkervaringen
 • Theorie en oefening ‘Het geven en ontvangen van feedback’
 • Oefeningen “Het geven en ontvangen van kritiek” en “Het afwijzen van een verzoek”
 • Vragenlijst en theorie ‘Conflict hanteren en -bemiddeling’
 • Oefening ‘Conflictbemiddeling’

Lunch

13.30 - 17.00

 • Van medewerker naar manager (hoe om te gaan met rolverandering)
 • Managing the boss (hoe om te gaan met de praktijkhouder)
 • Omgaan met weerstand
qlogo crkbo logo

Roovos Organisatieontwikkeling heeft het Q-Keurmerk®. Dit is het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Het Qualiteits Accreditatie-instituut Tandheelkunde voor bij- en nascholing in de tandheelkunde. We zijn tevens als onderwijsinstelling erkend door het Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs (CRKBO).

Sitemap Disclaimer Leveringsvoorwaarden Klachtenregeling © Roovos Organisatieontwikkeling