Nieuwe Teertuinen 24

1013LV Amsterdam

020 - 330 61 84

info@roovos.nl

contactformulier

Home Wat we doen Tandheelkunde Huisartsen

Basistraining Motiverende Gespreksvoering

Informatie Programma Inschrijven

09.00 - Ontvangst

09.30 - 12.30

 • Welkom, introductie, kennismaken
 • Theorie ‘Motivatie: wat motiveert u en hoe komt motivatie tot stand?’
 • Theorie ‘Motivational Interviewing: definitie, spiritĀ en discrepantie met uw huidige werkwijze’
 • Oefeningen
  • Actief luisteren
  • Stimuleren reguleren
 • Theorie ‘De vier processen: verbinden, focussen, ontlokken, plannen’
 • Theorie ‘Stages of change: gedragsverklaringsmodel, fasering, herkenning’
 • Oefeningen ‘Basistechnieken: open vragen, bevestigen, samenvatten, reflectief luisteren’

12.30 - 13.30 - Lunch

13.30 - 17.00

 • Theorie
  • ‘Het geven van informatie en advies’
  • ‘Focussen in gesprek, diverse vormen’
  • ‘Ambivalentie exploreren’
 • Oefeningen
  • ‘Verandertaal en behoudtaal: uitnodigen tot en versterken van verandertaal’
  • ‘Omgaan met wrijving, weerstand’

17.00 - Evaluatie en afsluiten

qlogo crkbo logo

Roovos Organisatieontwikkeling heeft het Q-Keurmerk®. Dit is het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Het Qualiteits Accreditatie-instituut Tandheelkunde voor bij- en nascholing in de tandheelkunde. We zijn tevens als onderwijsinstelling erkent door het Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs (CRKBO).

Sitemap Disclaimer Leveringsvoorwaarden Klachtenregeling Privacy