Nieuwe Teertuinen 24

1013LV Amsterdam

020 - 330 61 84

info@roovos.nl

contactformulier

Home Wat we doen Tandheelkunde Huisartsen

Basistraining Motiverende Gespreksvoering

Informatie Programma Inschrijven
ongezond

Niet altijd onderkent de patiënt de problemen of de relatie tussen (toekomstige) gezondheidsproblemen met het eigen gedrag (roken, drinken, weinig lichaamsbeweging, etc). En niet altijd lukt het de patiënt om ‘in beweging te komen en te blijven’ om problemen te verminderen of te voorkomen. Zorgverleners hebben, begrijpelijk, vaak de neiging patiënten te overtuigen van de noodzaak tot gedragsverandering, of van leefstijl. Dit levert niet altijd de gewenste verandering op en wel frustratie.

In de gezondheidszorg wordt de laatste jaren veel gebruik gemaakt van Motiverende Gespreksvoering. In deze gespreksstijl staat het motiveren van de patiënt centraal. De rol van de zorgverlener is om in plaats van overtuigen, zoveel mogelijk te stimuleren en te inspireren tot verandering. Deze aanpak blijkt kansrijk te zijn t.a.v. het bewerkstelligen van gedragsverandering bij patiënten.
Gedragsverandering is meestal een langzaam en moeizaam proces. Tegenstrijdige gevoelens en gedachten kunnen het veranderingsproces van de patiënt belemmeren. Met motiverende gespreksvoering (Motivational Interviewing) krijgen u en uw patiënt meer grip op dit proces. U gaat doelgericht in gesprek om de eigen motivatie en bereidheid tot verandering van de patiënt te versterken. U verbetert  de effectiviteit van uw persoonlijk handelen door op effectieve wijze in gesprek te gaan over gedragsverandering. Samen met uw patiënt, respectvol, met compassie en vraaggestuurd.

Voor wie?

Deze praktische training is bedoeld voor huisartsen, POH-ers, tandartsen, mondhygënisten en preventieassistenten.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in deze training aan de orde:

  • Motivatie
  • Motivational Interviewing: definitie, spirit en discrepantie met uw huidige werkwijze
  • Gedragsverandering
  • Verandertaal
  • Omgaan met weerstand
  • Gidsen

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunt u:

  • binnen uw consulten de technieken van MGV toepassen met als doel een patiënt te motiveren tot gedragsverandering;
  • uitingen en aspecten van bereidheid tot gedragsverandering bij patiënten herkennen;
  • samen met de patiënt een activiteitenplan opstellen gericht op het aanpakken of beïnvloeden van het probleemgedrag

Cursusdata

Zodra zich minimaal 5 deelnemers voor deze cursus hebben aangemeld wordt een datum voor de uitvoering vastgesteld. De cursus wordt gehouden op een zo centraal mogelijke lokatie voor alle deelnemers. Uw belangstellingsregistratie is geheel vrijblijvend.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 8 a 9.

Duur, locatie en kosten

Het programma start om 9.30 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur) en eindigt om 17.00 uur. Er is geen aanvullende studiebelasting.
De cursus wordt gehouden op een zo centraal mogelijke lokatie voor alle deelnemers.

De kosten voor deelname bedragen € 625,00. Dit is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee, lunch en overige consumpties.

Werkwijze

Deze training is zeer praktijkgericht. De dagelijkse praktijk van de deelnemers geldt als uitgangspunt. De verhouding theorie/praktijk is 30/70. Theoretisch presentaties van de trainer wordt direct vertaald naar concreet gedrag. Dit wordt middels rollenspellen geoefend.
Het aantal plaatsen is beperkt.

Sitemap Disclaimer Leveringsvoorwaarden Klachtenregeling Privacy